Den här puttskenan gör att du kan kontrollera längden på baksvingen och genomsvingen så att du lär dig att accellererar igenom bollen. Du lägger hälen på putterhuvudet emot skenan och har kontakt mellan hälen och skenan genom hela rörelsen. Du tränar på detta sätt att bibehålla samma putterplan genom hela puttrörelsen och ser till att du återkommer med putterhuvudet square vid träffen.

- lär dig rätt puttrörelse (inside-square-inside)
- lär dig att kontrollera längden på baksvingen och genomsvingen i puttrörelsen
- lär dig att putta och bibehålla samma plan genom hela puttrörelsen
- kan användas inomhus eller utomhus
- kan användas på valfri putter
- puttplan = 71 grader
- kan användas på korta eller långa puttar
   
Till golfbutiken: förbättra och förenkla din puttning med perfect putting plane!
perfect putting plane förenklar din puttning!
perfect putting plane förenklar din puttning!
Golf Perfect Putting Plane 495:-
Presenter
till alla
Golfspelare!
perfect putting plane förenklar och förbättrar din puttning!